تست فن ۱۲ ولت ۰.۵ امپر به مدت ۲۴ ساعت بخش اول

437
جوش وبرش مقدم 508 دنبال‌ کننده
توضیحات کامل در مورد فن ۱۲ ولت که چایگزینی مناسب برای فن های ۲۴ ولت دستگاه جوش می باشد در ضمن به همراه یک تغذیه ۱۲ ولت ۱ امپر می توان ان را مجزا از تغذیه خود دستگاه جوش راه اندازی نمود نکته مهم درمورد این فن می توان این فن را جایگزین فن های دستگاه جوش ضبا وگام تک برد نمود
pixel