برترین مشاور کسب و کار کیست ؟

605
بهترین مشاور کسب و کار شخصی است که چندین دهه از زندگی و گذشته است و تجربه های متفاوت در زمینه کسب و کاری کسب نموده اند....برای پایه گذاری کسب و کار خود نمی توانید به هر کسی اعتماد کنید و این نکته را هرگز فراموش نکنید که دروغ هر چه بزرگتر باورش آسان تر...(آکادمی قبضه جهت آموزش و پیشبرد اهداف و مشاوره در کتار شماست... 09125281952) کانال تلگرام @mr_bodylanguage و پیج اینستاگرام @maziyare_mir را دنبال کنید.
pixel