دعای جوشن کبیر، شب بیست‌و‌سوم ماه مبارک، سرداب حرم سیدالشهدا (ع)

108

دعای جوشن کبیر، شب بیست‌و‌سوم ماه مبارک، سرداب حرم سیدالشهدا (ع)، آقای محمدعلی بهتوئی