انتخاب نوع غذا برای سگ و گربه

393

سگ و گربه احتایج به تنوع غذایی ندارند بلکه به غذایی کامل احتیاج دارند. چرا که میزان آنزیم های جذب و هضم کننده دستگاه گوارش آنها همانند انسان متنوع نیستند و نمی توانند همانند ما صبح کله پاجه، ظهر چلو ماهیچه و شب پیتزا بخورند.غذای کامل یعنی غذایی که تمام مواد مورد نیاز بدن حیوان را برآورده کند، مثل غذاهای مخصوص سگ و گربه کارخانه ای برندهای معتبر.