ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دکتر الهام شیرعلی، تومورهای تروفوبلاستیک کم خطر

966
مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر الهام شیرعلی با عنوان تومورهای تروفوبلاستیک کم خطر (Low-risk GTT)
pixel