دموی نمایشگاهی اسکنر سنگ

45

نمونه دموی اسکنر سنگ که توسط شرکت فرازان کاوش دیدار سپاهان ارائه شد، قابلیت این دستگاه: - بارگذاری تصویر در سایت فروشگاهی - بارگذاری در فضای ابری - سیستم انبارداری قوی - نمایش ابعاد کلی و مفید - دسته بندی سنگ ها - کنترل کیفیت سنگ ها و ... برای اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت فرازان کاوش مراجعه کنید. farazankavosh.com