مبارزه Terminator VS RoboCop

3,790

این هم یک مبارزه زیبا بین نابودگر ( ترمیناتور ) علیه پلیس آهنی ( ربوکاپ ) ... خیلی جالبه از اونجایی که چهره آرنولد شوارتزنگر رو دقیق شبیه خودش در آورده ...

White Phoenix
White Phoenix 363 دنبال کننده