در داخل ایران چه می گذرد. گزارشی از یک جهانگرد خارجی قسمت اول

276

این گزارش را با دقت ببیند. از لابه لای این گزارش اگر کمی دقت به خرج دهید چیزهای زیادی به دست خواهید آورد. پتانسیل بزرگی در ایران نهفته است. این گزارش تازه ای است از جهانگردی که ایران را با دقت دیده است. از نظر من فراتر از یک جهانگرد معمولی ایران را کنکاش کرده است و خوب و دقیق زیرساخت ها و پستانسیل ها را شناسایی کرده است. علی رغم بسیاری از مشکلات و مسائل و گرفتاری های ایران امروز، من تصویر روشنی از ایران آینده در ذهن دارم.

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 879 دنبال کننده