برنامه عصر جدید شرکت کننده سوم پارسا خائف - مرحله نیمه نهایی

11,997

خوانندگی نوجوان خواننده پارسا خائف در سومین اجرای قسمت نیمه نهایی برنامه عصر جدید

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.1 هزار دنبال کننده
hhhhh

hhhhh

1 ماه پیش
اولین آلبمشو خودم میگیرم ، واقعا به خواندگی ایرانی علاقه پیدا کردم
hhhhh

hhhhh

1 ماه پیش
اولین آلبمشو خودم میگیرم ، واقعا به خواندگی ایرانی علاقه پیدا کردم