مشکل تورم زا و بحران ساز دولت ها در ایران

262
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایسنا 381 دنبال‌ کننده

نقدینگی در سطح کلان نه به معنای پول نقد فیزیکی است و نه یک دارایی و منبع اقتصادی حقیقی. می توان گفت این واژه به مجموع طلب ثبت شده سپرده گذاران بانکی از وام گیرندگان و سایر بدهکاران بانکی اطلاق می شود. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی طی دو سال اخیر نشان می دهد روند افزایش نقدینگی در کشور شیب تندی را طی کرده است. طبق گزارش های این بانک، میزان نقدینگی در کشور تا پایان اسفند سال گذشته ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم تا آذر سال جاری به به بیش از ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.