وصیت نامه امام علی(ع)

545

امام علی در آخرین لحظات عمرش وصیتی جالب دارد که خالی از لطف نیست که گوش کنیم و بکار بریم حقوق همسایه نماز جهاد امر معروف و نهی از منکر قرآن کریم کعبه

panahids
panahids 50 دنبال کننده