استرس و اثرات نامطلوب آن بر زندگی- مصاحبه با خانم پوران پوراقبال- دو کلام آرامش2

23
از سرکار خانم پوران پوراقبال با بیشتر از 30 سال سابقه کاری در آمریکا، اروپا و ایران در زمینه رفتار شناسی، روانشناسی بالینی و سلامت روان و مغز می شنویم. ایشان درباره مشکلاتی می گویند که نسل امروز بیشتر با آنها روبروست. و بشر به دلیل پندمیک مخصوصا بیشتر از قبل با آن درگیر شده است استرس است و مشکلاتی که استرس می تواند بر زندگی ما وارد کند
pixel