دوره جامع استعدادیابی و کشف نقاط قوت

66
برگزاری دوره جامع استعدادیابی و تشخیص نقاط قوت در مدرسه کسب و کار دانشگاه سیستان و بلوچستان ❇برای اولین بار در استان سیستان و بلوچستان❇
pixel