تشییع جنازه شهیدان محمدرضا پلنگی و مهدی قاسمپور رضایی در فردوس اسفند1364

288
شهیدان محمدرضا پلنگی و مهدی قاسمپور رضایی در 4 اسفند1364 در مصاف با دشمن بعثی و دفاع از میهن اسلامی به شهادت رسیدند http://ferdowstv.ir
pixel