فیلم کتاب درسی 11212: تولید کدهای SQL به صورت Wizard

31
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel