تنها بازمانده حادثه «بوئینگ ۷۰۷»: زنده ماندن من معجزه بود

6,003

تنها بازمانده سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ گفت: زنده بودن من شبیه یک معجزه بود و وارد راهی شدیم که به ملت خدمت کنیم و هر وقت لازم بود جان خود را فدا کنیم.