گرامر زبان انگلیسی - گذشته استمراری

194
آموزش گرامر زبان انگلیسی . گذشته استمراری به زبان ساده
madani.jafar 18 دنبال کننده
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel