عاشورا ۹۴// گزیده عزاداری محله درویش

5,232

گزیده ای از عزاداری هیات زنجیرزنی محله درویش در شب عاشورا (حسینیه محله چالکا، محرم الحرام ۱۴۳۷)