فیلم مرحله لترپرس در تولید جعبه بیسكوییت

462

فیلمی كه ملاحظه می كنید مربوط به مرحله ی لترپرس تولید جعبه بیسكوییت لاك باتم است كه در صنایع چاپ و بسته بندی آروین تولید شده است. برای اطلاعات بیشتر به www.arvinpack.com مراجعه كنید.