آرچ لینوکس – قسمت ششم

849

کانفیگ کانکی– تهیه شده توسط کیا حامدی در قبیله گیک ها

۲ سال پیش
# kernel
# linux
# arch