دمو ساخت فروشگاه به زبان php

1,588

با اتمام این پروژه شما تمامی مطالبی که قبلا گفته شده را کاملا میفهمیدمطالب جدیدی که دراین پروژه گفته مبشه مثل ساخت صفحه تماس با ما وارسال ایمیل وپرداخت انلاین وساخت سبد خرید و... کاملا یادمیگیرید به طوری که به راحتی قادر خواهید بود هرنوع فروشگاهی رو بسازیددرکلیه مراحل ساخت فروشگاه نکته مهمی که وجود دارد این است که نحوه فکر برنامه نویسی رو متوجه میشیدخیلی ازمراحلی که در وب سایتها عجیب وناب به نظر م