قلم - صلح - قدم 2

200

به مناسبت روز جهانی صلح و روز ملی شعر و ادب پارسی سازمان ملل متحد با همکاری گالری شیرین و بانک اقتصاد نوین نمایشگاهی از آثار امیرعلی ایزدی و رضا عابدینی را برگزار کرد.

۲ سال پیش
# صلح
# هنر