باغ وحش خیابان 64 - پارک آبی

9,982

لوسی در خانه پلاک 64، در کوچۀ باغ وحش زندگی می کند. خانۀ آنها درست چسبیده به باغ وحش است. هر شب قبل از خواب، لوسی از پنجرۀ اتاق خوابش وارد باغ وحش شده و با همسایگان خیلی خاصّش چند دقیقه ای صحبت می کند

آفرینش
آفرینش 3.5 هزار دنبال کننده