تیم شرکت کننده کار خود را از کجا شروع کند؟

221
پیشنهاد حجت جعفری، کارگردان فنی شرکت فن افزار، در مورد شروع کار تیم ها در رویداد Level UP سال ۹۷. http://levelup.fanafzar.com
هیولا 22 دنبال کننده
pixel