مارماهی روح: Gymnothorax phasmatodes

94

مارماهی روح (Gymnothorax phasmatodes)، از خانوادهء رنگین‌ماهیان ساکن خلیج فارس و دریای عمان است. اطلاعات کمی درمورد این گونه وجود دارد. کفزی است و احتمالا گوشتخوار. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Gymnothorax-phasmatodes.html

pixel