مقاوم سازی با FRP

1,077

در این ویدیو شاهد مقاوم سازی یک ستون میباشیم که به روش FRP انجام میپذیرد. برای مقاوم سازی راه های مختلفی وجود دارد، از متداول ترین روشهای مقاوم سازی، روش فوق الذکر میباشد. با توجه به بالا رفتن سن سازه ها با روشهای مقاوم سازی و با هزینه کمتر جهت ساخت و ساز میتوان از سازه برای مدت بیشتری بهره برد. با ما همراه باشید : WEB : www.sharifgp.mihanblog.com Instagram : sharifgp