پروژه مدرن ژینوار در روژاوا -مکانی مخصوص برای بانوان

742

ایده ژینوار را عبداله اوجالان مطرح کرد برای زنانی که همسر ندارند یا نمیخواهند ازدواج کند یا زنانی که از وجود مردان خسته اند یا زنانی که همسرشان فوت کرده است و تنها هستند و یا چند فرزند دارند و پولی برای ادامه ی زندگی ندارند

pixel