Gamification چیست و چگونه می توان کار را بازی کرد؟

1,629
همه ما انسان ها به بازی علاقه داریم بیشتر از کار و یا درس خواندن. حالا گیمیفیکیشن یعنی استفاده از جذابیت بازی کردن در کارهای جدی و یا یادگیری مطالب درسی. پس زمانی که نام گیمیفیکیشن را می شنوید باید انتظار یک بازی و سرگرمی را داشته باشید که هدف آن کاملا جدی است. یعنی در ورای این بازی جذاب یک کار جدی و یا یک آموزش مهم وجود دارد.
pixel