دکتر رضاعلی نوروزی: با این بازی قدرت تمرکز و تفکر منطقی بچه‌ها را افزایش دهیم.؟

19
دکتر رضاعلی نوروزی عضو هیٱت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر مرکز مشاوره مهرآفرین درباره تفکر منطقی در کودک میگوید
pixel