دیدبان حقوق کسب و کار - شماره 60

33

شماره شصت-1398/03/22 در برنامه شماره شصتم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-ممنوعیت مطالبۀ مالیات حق العمل کاری گمرکی از کارکنان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل 2-تسهیلات مالیاتی برای بنگاههای تولیدی اعلام شد متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi