کارگاه مهارت آموزی تاک(تحول، انسان، کلام)

136
136 بازدید
اشتراک گذاری
این کارگاه بستری برای ارتقای سطح کیفیت ارتباطات شما ایجاد خواهد کرد. چرا که معتقدیم انسان چیزی جز کلامش نیست و می توانید با تغییر کلام تان زندگی تان را تغییر دهید.
pixel