کیهان

36
در این ویدئو دکتر حسین صفری عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه زنجان با زبانی ساده و شیوا در خصوص اندازه و ابعاد کیهان و جایگاه ما در جهان هستی توضیحاتی را برای علاقمندان ارائه می دهند.
pixel