مشاوره شغلی و موفقیت در مصاحبه شغلی با تجسم خلاق

175
در پاسخ به کاربر عزیزی که در این هفته چند جا برای مصاحبه رفتند اما موفق نبوده اند.حتما عضو کانال موفقیت شاهرخی شویدsajadshahrokhii@. برای دانلود رایگان 5000دقیقه فایلهای آموزشی گروه موفقیت شاهرخی میتوانید به آیدی پشتیبانی پیام دهیدposhtibanisitee@ فایلهای رایگان را میخواهم تا ارسال شود. یا در سایت دانلود کنیدwww.sajadshahrokhi.org
pixel