مهارت های لازم برای به نتیجه نرسیدن یک معامله !!!

37
برای موفقیت در کسب و کار و انجام معاملات تجاری به توانایی های زیادی نیاز داریم. در این قسمت از برنامه شارک تنک خواهیم دید که این شرکت کننده چگونه درهای موفقیت رو به روی خود می بندد و به آخرین شانس خود پشت پا می زند.
pixel