کتاب «الغدیر» نماد دفاع از امیرالمومنین است | امام خامنه ای

134
آتش به اختیار
آتش به اختیار 281 دنبال‌ کننده