محسن یزدانی مسابقات مجارستان 1999

2,487

محسن یزدانی اولین حرفه ای دنیای پرورش اندام ایران است در آن سالها که حرفه ای شدن دور از دسترس بود برای ایرانیان یزدانی توانست کارت حرفه ای خود را با قهرمانی در دسته وزنی خود به دست آورد که در نوبه خود بی نظیر بود..

pixel