شعرخوانی حسنی محمدزاده در شب شعر سردار آسمانی

1,575

در دل نامردمی‌ها مرد بودن دیدنی‌ست با زمین و آسمان هم‌درد بودن دیدنی‌ست شعرخوانی حسنی محمدزاده در شب شعر سردار آسمانی

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel