خروج جوجه از دستگاه جوجه کشی

635
هدهدخراسان 0 دنبال‌ کننده
تخلیه دستگاه جوجه کشی و خروج جوجه های یک روز ه زا داخل دستگاه
pixel