معرفی قابلیت جدید اپلیکیشن VrHouse

38

در آپدیت جدید اپلیکیشن قابلیتی ارزشمند جهت ساخت ویدیو از تورهای ۳۶۰ درجه و آ\لود مستقیم در شبکه های اجتماعی فراهم شده است.

VrHouse 3 دنبال کننده
pixel