معرفی قابلیت جدید اپلیکیشن VrHouse

62
در آپدیت جدید اپلیکیشن قابلیتی ارزشمند جهت ساخت ویدیو از تورهای ۳۶۰ درجه و آ\لود مستقیم در شبکه های اجتماعی فراهم شده است.
VrHouse 5 دنبال کننده
pixel