نمایشگاه 5 : صنعت ساختمان از تهران تا کیش!

1,470

در گفتگوی با مهندس علی مطیع جهان سرپرست معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی اتاق تعاون ایران و همچنین مدیر اجرایی امور نمایشگاهی مزایای هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان را بررسی و لزوم حضور بازدیدکنندگان در نمایشگاه امسال را مورد تأکید قرار دادیم.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده