راهنمای تروفی Get Over Here بازی Mortal Kombat 11

1,203

تروفی و اچیومنت های بازی Mortal Kombat 11 برپایه آزاد کردن آیتم های مختلف و اعمال فیتلیتی های تمامی کاربران طراحی شده است و در طولانی مدت، کسب می شوند. Www.ZoomG.iR