معرفی اعضا امیدان : سامان گرامی

45
در این ویدئو به معرفی سامان گرامی و بخش دیجیتال مارکتینگ موسسه میپردازیم. با ما همراه باشید.
pixel