دفاع پروفسور مسیحی از اسلام

137

« قرآن مشوّق تروریسم و کشتن مردمان بی گناه نیست» «اگر اسلام دین جنگاوری است،پس چرا جمعیت 1.6 میلیاردی مسلمانان جنگ به پا نمی کنند؟!» پروفسور Matt Davies، به عنوان یک محقق مسیحی در کلیسای Trinity Lutheran Church در دالاس آمریکا به این سؤال پاسخ می دهد!