اندر احوالات کودکی ( بد غذایی 1 )

499

خیلی از والدین دوست دارن که بچه هاشون عاشق غذا خوردن باشن و همیشه غذا رو تا ته بخورن بهتره بدونیم که دلیل اصلی بدغذایی بیشتر بچه ها، رفتار اشتباه والدینه. به زور غذادادن به بچه ها، توجه منفی به بچه ها و یا تنبیه بچه ها برای غذا نخوردن، رفتارهای اشتباهیه که اغلب ما بهشون عادت داریم. با دکتر محرری همراه باشید تا با روش های پیشگیری و رفع مشکل بدغذایی کودکان آشنا شوید.