فرار از سرمای تورنتو بخش دوم

13,276
This video is in Farsi and is about my trip from Toronto to Miami. This is Part 2 of a series. Follow me on Instagram: https://www.instagram.com/amirftn/ Twitter: https://twitter.com/amirftn/ Facebook: https://www.facebook.com/amirftn.vlog/ Youtube: https://www.youtube.com/c/AmirFtn Website: https://www.amirftn.com Telegram: https://t.me/amirftn_vlog Aparat: https://www.aparat.com/amirftn —————————————————————————
ولاگ امیر 212 دنبال کننده

علیرضا گلستانه

1 سال پیش
میامی ؟؟؟؟

sia-si

1 سال پیش
cool
pixel