اندازه گيري دقت و خطا فيزيك 1 پايه دهم (خليلي بروجني مولف كتابهاي درسي فيزيك)

20
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و آموزش مبحثآندازه گيري: دقت و خطا بر اساس برنامة درسي كتاب درسي فيزيك 1 پايه دهم پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دبيران فيزيك و همچنين دانش آموزان پايه دهم در هر دو رشته علوم تجربي و رياضي فيزيك هستند هرچند مشاهده آن به علاقه مندان به مباحث فيزيك نيز توصيه مي شود.
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel