پاکسازی ۲۰۷محله پایتخت با جمع آوری ۴۰۸تن از اراذل و اوباش

336
نیک رو 3.5 هزار دنبال‌ کننده
پاکسازی ۲۰۷محله پایتخت با جمع آوری ۴۰۸تن از اراذل و اوباش که برخی از آنها در فضای مجازی خشونت را تبلیغ می کردند و منجر به مرگ کودکی شدند www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :
نیک رو 3.5 هزار دنبال کننده
pixel