برنامه دوربین؛ قسمت17؛ دیداردوستان در فروشگاه؛ شبکه جهانی جام جم

131

قسمت هفدهم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع:آقای شهربانی در ادامه سفرش در فروشگاهی دوستان خود را میبیندو با آنها در باره برنامه صحبت می کنند. ارسالی از: آقای شهربانی از هیستون شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45