مجلس معرفت

39
کانون اندیشه جوان 353 دنبال‌ کننده
39 بازدید
اشتراک گذاری
** کارکرد اصلی مجالس عزاداری چیست؟ ** دکتر محسن اسماعیلی از ویژگی های مجلس آگاهی بخش خواهد گفت
pixel