نمایشگاه حجاب زنان مسلمان، یهودی و مسیحی در بیت المقدس

367
نمایشگاهی در شهر بیت المقدس برپا شده است تا شباهت میان حجاب زنان مسلمان، یهودی و مسیحی را به نمایش بگذارد. در بیت المقدس غیرمعمول نیست که زنان مسلمان، یهودی و مسیحی را در خیابان ببینیم که با حجاب ظاهر می شوند و گاهی اوقات دشوار است که بگوییم چه کسی به چه مذهبی تعلق دارد. در این نمایشگاه، مانکن هایی با حجاب اسلامی، یهودی و مسیحی به نمایش درآمده اند تا ۱۳ نوع حجاب مذهبی را به تصویر بکشند. *** منبع: یورونیوز
pixel